Get the Flash Player to see this movie.

 
GPS СИСТЕМИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

WEB GPS система за проследяване в реално време в целия свят на най-ниски цени в България. Чрез услугата WEB GPS ...
още...


GPS БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

Разносна търговия – възможност за завеждане на обслужваните обекти,срок на доставка и маршрутизация на обслужваните обекти. Контрол на товарни МПС - ...
още...


ДИРЕКТНИ ПОЛЗИ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА GPS СИСТЕМА

Контрол на разхода за гориво. Контрол на технически обслужвания. Оптимизиране на разходите по МПС. Оптимизиране на транспортните разходи. Оптимизация на работно време. Повишаване качеството на ...
още...

  ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА
 • Система работи чрез крайни устройства - комбинация между GPS и GSM/GPRS модули. Сигналът приет от GPS спътниците се обработва и се предава в реално време през GSM/GPRS модула към контролния център. Чрез услугата WEB GPS Вие много лесно и бързо имате достъп до своите обекти за наблюдение и проследяване по цял свят. Тя е базирана на WEB технологията, която дава възможност без инсталиране на допълнителен софтуер, само с помощта на Вашия интернет браузър да имате контрол върху вашите МПС от всяка точка на света.  
 • Системата предоставя проследяване на МПС в реално време, текущо местоположение, посока и скорост на движение, дата и час, спирания и престои, пробег и маршрут, ниво на горивото в резервоара, реален разход на гориво, следене на температурата в хладилния отсек, отваряне капачката на резервоара, моточасове и обороти на двигателя, моточасове за отчитане работата на двигателя при работа с една или две помпи, блокиране на работата на двигателя, охрана и др.
 • Нашата GPS система позволява следенето на моторни превозни средства (МПС) в зона или извън зона, използване на МПС в извънработно време, МПС надвишили предварително зададен скоростен лимит, престои в работно време, престои и нощуване извън предварително определени места, обособяване на зони и проследяване и контрол на посещения, маршрутизация и проследяване, аларми и др.
 • Системата дава възможност на потребителя да дефинира географски зони, за които да се получава автоматично известяване и контрол при напускане или влизане в  географските зони, резки спадове на гориво, отваряне на резервоара на забранени места, превишение на скорости, следене за задействане на външни системи и агрегати, помпи, врати, товарен отсек, както и много други.   
 • GPS системата позволява завеждане на технически обслужвания, така можете да следите на всяко МПС застраховки, смяната на консумативи, ремонти и всякакви други разходи. Можете да завеждате статични обекти - офиси, складове, магазини, по този начин системата автоматично ще разпознава тези места в маршрутите и престоите.
 • Има възможност за обособяването на автомобилите в отделни групи. Има възможност да се изчертават  зони на картата, както и да се обозначат с име и тип. Зоните могат да бъдат, както видими на картата, така и да не се визуализират. Има възможност зоните да се разделят на забранени за навлизане (Забранена) и забранени за излизане (Задължителна). Добавена е възможност за задаване на маршрут на картата, който да се следи автоматично от системата и при отклонение да сигнализира.
 • Системата предлага графично изобразяване: на наличното гориво в резервоара, отчетено от нивомера (фабричен или допълнително инсталиран); разход на гориво, скоростта на движение на автомобила; работните обороти на двигателя, температурата в хладилния отсек отчетени от GPS предавателят.
 • Разработена е система за двупосочна текстова комуникация с водача и задаване на маршрути и задачи за изпълнение, която включва:
 • Създаване на маршрут за навигиране
 • Изпращане на данни за навигиране към точен адрес
 • Изпращане на бързи текстови съобщения
 • Изпращане на текстови съобщения от диспечер към водач на МПС
 • Изпращане на текстови съобщения от водач на МПС към диспечер
 • Ние осигуряваме GPS устройствата, техният монтаж и техническа поддръжка за срока на договора. Монтажът и демонтажът на GPS устройствата може да бъде извършен в наша база или във Ваша база.